Actieve openbaarmaking

De Wet open overheid (Woo) is per 1 mei 2022 ingegaan. In dit thema kom jij meer te weten over het waarom, het wat en het hoe van actieve openbaarmaking. 

Cybersecurity

Werken met vertrouwelijke gegevens brengt risico’s met zich mee. Weet jij hoe je hierop anticipeert en reageert?

Data

We verzamelen tegenwoordig steeds meer data. Dit biedt kansen voor waardevolle inzichten voor beleid en uitvoering door de overheid. Maar hoe doe je dat?

Digitalisering

Door digitalisering verandert de wereld om ons heen. De overheid kan hierin niet achterblijven. Wat betekent dit voor jouw werk?

Informatiehuishouding

Werken met overheidsinformatie kent bijzondere aspecten waar iedere rijksmedewerker mee te maken krijgt. Weet jij wat er van jou verwacht wordt?

Innovatie

Innovatie is overal, de wereld is continu in ontwikkeling. Als Rijksoverheid willen we aansluiten bij de maatschappij, dus ook innoveren. Kun jij bijdragen?

Methoden en technieken

In ons werk kan het gebruik van methoden en technieken zeer behulpzaam zijn. Hier vind je een aantal beproefde methoden die collega’s met je willen delen.